15-mar.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE : “ROLL THE BALL TURBO ROLL”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE :
“ROLL THE BALL TURBO ROLL”
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL:
1.1. Campania publicitara “ROLL THE BALL TURBO ROLL”,  (“Campania”) este organizata si desfasurata de Romega Food Distribution S.R.L., o societate comerciala din Romania, cu sediul in Sos Bucuresti-Urziceni, nr 63C, C1, Afumati, judetul Ilfov, Romania, avand Codul Unic de Inregistrare RO 21691731 (denumita in continuare “Organizator”). Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).
SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI
2.1. Campania va fi lansata la data de 15.03.2019 si va dura pana la momentul epuizarii stocului de premii sau pana la 30.09.2019,  in functie de care moment se va produce mai curand. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Toate premiile prevazute in prezentul Regulament Oficial trebuie sa fie revendicate pana cel mai tarziu la data de 30.09.2019
SECTIUNEA 3. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE
3.1. Marcile participante sunt: TURBO ROLL GUMA, in pachete de 4.5GR;
SECTIUNEA 4. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
4.1. Premiile promotiei sunt:
* 2000 mingi de fotbal TURBO ROLL, in valoare unitara de 6 euro + TVA. Valoarea totala a premiilor este de 12.000 Euro+ TVA.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1. Participantul la Campanie trebuie sa achizitioneze din magazinele participante, produsele TURBO ROLL 4,5g;
5.2. Produsele participante vor trebui achizitionate din magazinele participante in perioada Campaniei;
5.3. Foliile interioare ale etichetelor promotionale castigatoare vor avea inscriptionate pe ele urmatorul mesaj:
„FELICITARI! Ai castigat o MINGE TURBO ROLL!” ;
SECTIUNEA 6. PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR
6.1. Etichetele castigatoare continand mesajul „FELICITARI! Ai castigat o MINGE TURBO ROLL!” vor fi trimise prin Posta Romana, la CP 10,  OP Afumati, Judetul Ilfov, pana la incheierea Campaniei, impreuna cu datele de identificare: nume, prenume si adresa (judet, localitate, strada si numarul strazii, blocul, scara, apartamentul, codul postal), numar de telefon.
Premiile vor fi trimise castigatorilor, prin Posta Romana, dupa validarea etichetelor.
 
SECTIUNEA 7. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
7.1  Prezenta Politică de confidențialitate se referă la toate informațiile cu caracter personal colectate și utilizate de Organizator în scopul desfășurării Campaniei. Noțiunile de „date cu caracter personal” și/ sau „informații cu caracter personal” cuprind informații care fie separat, fie împreună cu alte informații deținute permit identificarea participanților la campanie ca persoana (fie in mod direct, fie indirect). Informațiile cu caracter personal prelucrate de Organizator sunt: nume, prenume, adresa (județ, localitate, strada, numărul străzii, blocul, scara, apartamentul, codul postal) și numărul de telefon.
 
7.2  Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament Oficial.
 
7.3  Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 Aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 
7.4  Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Organizator în următoarele scopuri:
 
-          Pentru organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor câștigătorilor; 
-          Dacă e cazul, pentru plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și transmiterea către autoritățile publice competente, precum și publicarea numelor câștigătorilor și a premiilor acordate;
-          Dacă e cazul, pentru soluționarea plângerilor în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor;
-          Dacă e cazul, pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului;
-          Dacă e cazul, pentru realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la Campanie și succesul acesteia;
-          Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislația in vigoare.
 
7.5  Prin transmiterea ambalajului câștigător împreună cu datele personale enumerate la pct. 7.1, Organizatorul va introduce datele cu caracter personal în baza sa de date în vederea atribuirii premiului câștigat ca urmare a derulării Campaniei.
 
7.6  Drepturile persoanelor vizate sunt următoarele:
-          Persoanele vizate au dreptul de a obține de la Organizator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. De asemenea, persoanele vizate pot obține, contra unei taxe, și copii suplimentare (dreptul de acces);
-          Persoanele vizate au dreptul de a solicita rectificarea datelor lor cu caracter personal atunci când acestea sunt incorecte sau, când este cazul, completarea datelor care sunt incomplete (dreptul de  rectificare a datelor);
-          Persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când acestea au fost prelucrate în baza consimțământului lor ( dreptul de retragere);
-          Persoanele vizate au dreptul de a obţine din partea organizatorului restricţionarea prelucrării în anumite situații(dreptul la restricționarea prelucrării):
·      dacă contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ii permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor respective;
·      dacă prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
·      dacă Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
·       dacă persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Organizatorului prevalează asupra drepturilor persoanelor vizate. 
-          Persoanele vizate au dreptul, în cazul în care prelucrarea a fost efectuată prin mijloace automatizate și în baza consimțământului lor sau al unui contract, de a primi datele cu caracter personal care le privesc şi pe care le-au furnizat Organizatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi au dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (dreptul la portabilitate);
-          Persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când (dreptul la ștergere):
•        acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucreaza;
•        datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
•        datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;
•        a fost retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 
-          Persoanele vizate au dreptul de a se opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care țin de situația lor specifică. Organizatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care acesta demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau atunci cand scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă (dreptul la opoziție).
 
7.7  Datele cu caracter personal prelucrate în vederea organizării și desfășurării Campaniei vor fi prelucrate de angajații sau colaboratorii Organizatorului, numai în masura în care este necesar să le cunoască, în funcție de scopurile specifice pentru care acestea au fost colectate.
 
7.8  Organizatorul nu va transfera sau transmite datele cu caracter personal colectate în vederea defășurării Campaniei, către terți, cu excepția situației în care acest lucru este neapărat necesar chiar pentru transmiterea și acordarea premiilor câștigate în cadrul Campaniei, or în temeiul obligațiilor legale sau dacă persoanele vizate au acordat consimțământul explicit în acest sens.
 
7.9  După finalizarea Campaniei și a notificării câștigătorilor, datele cu caracter personal ale participanților sunt șterse.
 
7.10     În cazul în care persoanele vizate consideră că le-au fost încălcate depturile, acestea au dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). ANSPDCP poate fi contactată la următoarea adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr.28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, email: anspdcp@dataprotection.ro.
 
 

15-mar.

ROLL THE BALL, TURBO ROLL !

Rostogoleste mingea Turbo Roll, cumpara Turbo Roll cauta sub eticheta si poti castiga INSTANT una din cele 2000 de mingi de fotbal !

27-apr.

Eti Puf Delicios de pufos!

Mult asteptata reclama Eti Puf poate fi urmarita pe TV si in aer liber in cele mai mai orase din tara!

1-mar.

Romega Industry a inceput productia de napolitane

Suntem fericiti sa va anuntam ca din ianuarie 2016, Romega Industry, compania sora, a inceput productia de napolitane simple si glazurate cu ciocolata belgiana.Napolitanele se gasesc sub brandul Mojo si in productia lor au fost folosite cele mai bune ingrediente , ambalajele sunt excelente si de asemenea s-au folosit cele mai bune metode de fabricatie.
Romega industry are ca si obiective :
• Elaborarea unui produs de bună calitate.
• Sa depășească asteptarile deja existente ale clientilor.
• Cercetare și dezvoltare pentru produse noi și inovatoare.
• Menținerea și executarea de bune practici de fabricație.
• Imbunatatirea continua a tehnicilor de producție

28-nov.

Cikobest ! Te topesti de placere !

O combinatie irezistibila de biscuiti si multa ciocolata fina acoperita cu fulgi delicati de cocos pentru un mic rasfat in fiecare zi ! Cikobest ! Te topesti de placere!

20-nov.

Eti Puf , distribuit in Romania prin Romega Food Distribution !

Pufos si usor, Eti Puf este distribuit in Romania doar de Romega Food ! Il gasiti in majoritatea magazinelor de la chioscuri pana la magazine mari si hypermarket-uri precum Cora, Auchan cat si in reteaua Inmedio .