Call Center

+4 0310051205

Aveti nevoie de ajutor? Apelati-ne pe numarul de mai sus si vom face tot ce ne sta in putere sa va fim de folos.

mai multe

Fiti la curent

Abonati-va la Newsletter

Fiti printre primele persoane care afla de ofertele noastre speciale.

abonati-va

Ultimul catalog

Vedeti ultimele produse

Romegafood depune un efort continuu pentru a aproviziona piata cu cele mai noi produse.

toate produsele

Cele mai cautate produse

Preferintele clientilor nostri din oferta pusa la dispozitie de Romegafood.

Despre Romega

Suntem unul dintre cei mai importanti distribuitori de dulciuri din Romania. Sediul nostru este in Afumati, judetul ilfov. Din depozitul nostru de 4100 de mp livram marfa in toata Romania Fabricile nostre partenere, situate in diferite tari, sunt bine cunoscute si faimoase pentru retetele lor delicioase in intreaga lume.

Va asteptam cu o varietate impresionanta de dulciuri , in conformitate cu aromele si gustul solicitate de dumneavoastra!

In afara de reprezentarea unor branduri puternice in Romania, am configurat un portofoliu de produse sub marca noastra proprie Romega.

Valorile cheie : Transparenta, Raport foarte bun calitate/pret, Satisfacerea clientilor, Crearea de brand awareness si loialitate.

15-mar.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE :
“ROLL THE BALL TURBO ROLL”
 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE :
“ROLL THE BALL TURBO ROLL”
 
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL:
1.1. Campania publicitara “ROLL THE BALL TURBO ROLL”,  (“Campania”) este organizata si desfasurata de Romega Food Distribution S.R.L., o societate comerciala din Romania, cu sediul in Sos Bucuresti-Urziceni, nr 63C, C1, Afumati, judetul Ilfov, Romania, avand Codul Unic de Inregistrare RO 21691731 (denumita in continuare “Organizator”). Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).
SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI
2.1. Campania va fi lansata la data de 15.03.2019 si va dura pana la momentul epuizarii stocului de premii sau pana la 30.09.2019,  in functie de care moment se va produce mai curand. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Toate premiile prevazute in prezentul Regulament Oficial trebuie sa fie revendicate pana cel mai tarziu la data de 30.09.2019
SECTIUNEA 3. MARCILE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE
3.1. Marcile participante sunt: TURBO ROLL GUMA, in pachete de 4.5GR;
SECTIUNEA 4. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
4.1. Premiile promotiei sunt:
* 2000 mingi de fotbal TURBO ROLL, in valoare unitara de 6 euro + TVA. Valoarea totala a premiilor este de 12.000 Euro+ TVA.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1. Participantul la Campanie trebuie sa achizitioneze din magazinele participante, produsele TURBO ROLL 4,5g;
5.2. Produsele participante vor trebui achizitionate din magazinele participante in perioada Campaniei;
5.3. Foliile interioare ale etichetelor promotionale castigatoare vor avea inscriptionate pe ele urmatorul mesaj:
„FELICITARI! Ai castigat o MINGE TURBO ROLL!” ;
SECTIUNEA 6. PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR
6.1. Etichetele castigatoare continand mesajul „FELICITARI! Ai castigat o MINGE TURBO ROLL!” vor fi trimise prin Posta Romana, la CP 10,  OP Afumati, Judetul Ilfov, pana la incheierea Campaniei, impreuna cu datele de identificare: nume, prenume si adresa (judet, localitate, strada si numarul strazii, blocul, scara, apartamentul, codul postal), numar de telefon.
Premiile vor fi trimise castigatorilor, prin Posta Romana, dupa validarea etichetelor.
 
SECTIUNEA 7. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
7.1  Prezenta Politică de confidențialitate se referă la toate informațiile cu caracter personal colectate și utilizate de Organizator în scopul desfășurării Campaniei. Noțiunile de „date cu caracter personal” și/ sau „informații cu caracter personal” cuprind informații care fie separat, fie împreună cu alte informații deținute permit identificarea participanților la campanie ca persoana (fie in mod direct, fie indirect). Informațiile cu caracter personal prelucrate de Organizator sunt: nume, prenume, adresa (județ, localitate, strada, numărul străzii, blocul, scara, apartamentul, codul postal) și numărul de telefon.
 
7.2  Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament Oficial.
 
7.3  Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 Aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 
7.4  Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Organizator în următoarele scopuri:
 
-          Pentru organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor câștigătorilor; 
-          Dacă e cazul, pentru plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și transmiterea către autoritățile publice competente, precum și publicarea numelor câștigătorilor și a premiilor acordate;
-          Dacă e cazul, pentru soluționarea plângerilor în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor;
-          Dacă e cazul, pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului;
-          Dacă e cazul, pentru realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la Campanie și succesul acesteia;
-          Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislația in vigoare.
 
7.5  Prin transmiterea ambalajului câștigător împreună cu datele personale enumerate la pct. 7.1, Organizatorul va introduce datele cu caracter personal în baza sa de date în vederea atribuirii premiului câștigat ca urmare a derulării Campaniei.
 
7.6  Drepturile persoanelor vizate sunt următoarele:
-          Persoanele vizate au dreptul de a obține de la Organizator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. De asemenea, persoanele vizate pot obține, contra unei taxe, și copii suplimentare (dreptul de acces);
-          Persoanele vizate au dreptul de a solicita rectificarea datelor lor cu caracter personal atunci când acestea sunt incorecte sau, când este cazul, completarea datelor care sunt incomplete (dreptul de  rectificare a datelor);
-          Persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când acestea au fost prelucrate în baza consimțământului lor ( dreptul de retragere);
-          Persoanele vizate au dreptul de a obţine din partea organizatorului restricţionarea prelucrării în anumite situații(dreptul la restricționarea prelucrării):
·      dacă contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ii permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor respective;
·      dacă prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
·      dacă Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
·       dacă persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Organizatorului prevalează asupra drepturilor persoanelor vizate. 
-          Persoanele vizate au dreptul, în cazul în care prelucrarea a fost efectuată prin mijloace automatizate și în baza consimțământului lor sau al unui contract, de a primi datele cu caracter personal care le privesc şi pe care le-au furnizat Organizatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi au dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (dreptul la portabilitate);
-          Persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când (dreptul la ștergere):
•        acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucreaza;
•        datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
•        datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;
•        a fost retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
 
-          Persoanele vizate au dreptul de a se opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Organizatorului, din motive care țin de situația lor specifică. Organizatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care acesta demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau atunci cand scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă (dreptul la opoziție).
 
7.7  Datele cu caracter personal prelucrate în vederea organizării și desfășurării Campaniei vor fi prelucrate de angajații sau colaboratorii Organizatorului, numai în masura în care este necesar să le cunoască, în funcție de scopurile specifice pentru care acestea au fost colectate.
 
7.8  Organizatorul nu va transfera sau transmite datele cu caracter personal colectate în vederea defășurării Campaniei, către terți, cu excepția situației în care acest lucru este neapărat necesar chiar pentru transmiterea și acordarea premiilor câștigate în cadrul Campaniei, or în temeiul obligațiilor legale sau dacă persoanele vizate au acordat consimțământul explicit în acest sens.
 
7.9  După finalizarea Campaniei și a notificării câștigătorilor, datele cu caracter personal ale participanților sunt șterse.
 
7.10     În cazul în care persoanele vizate consideră că le-au fost încălcate depturile, acestea au dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). ANSPDCP poate fi contactată la următoarea adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr.28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, email: anspdcp@dataprotection.ro.
 
 

toate stirile

Producatori